CKU Studerandeprocessen

CKUstuderandeprocessen

Den första versionen av CKU Studerandeprocessen är nu klar!

CKU Studerandeprocessen hjälper dig att ta reda på vad som behövs inför, vid start, under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen / det verksamhetsintegrerade lärandet (VFU/VIL). Här finns också information om vem ansvarar för vad under VFU/VIL samt dokument och länkar för ytterligare vägledning. CKU Studerandeprocessen kommer att utgöra ytterligare ett verktyg i CKU:s verktygslåda som är tänkt att underlätta för såväl studenter som lärare och handledare. Det har utarbetats i samverkan mellan CKU, lärosäten samt SLL och kommer vara ett ”levande dokument” som hela tiden behöver uppdateras och kompletteras med hjälp av alla som deltar i VFU/VIL. Tveka inte att kontakta oss om ni har förslag på hur Studerandeprocessen kan göras ännu bättre!

CKU vill tacka alla som bidragit till verktyget.