Medlemmar

Medlem i Lärarakademin

Som medlem i Lärarakademin erbjuds du särskilda fördelar.

  • Möjlighet att ansöka om finansiering för lärarutbyte på annan pedagogisk enhet
  • Möjlighet att erhålla personlig rådgivning för att skriva pedagogisk artikel eller råd inför start av pedagogiskt utvecklings- eller forskningsprojekt
  • Möjlighet att ansöka om KLAR-priset för ”Bästa pedagogiska artikel” belönat med finansiering av deltagande i pedagogisk konferens

Medlemsregistrering

För att bli medlem i CKU Lärarakademi anmäler du dig via mejl till Evianne Larsson.

Ange namn, funktion/profession, verksamhet, telefon samt e-post.

Meddela Evianne Larsson via mejl om du önskar gå ur nätverket.