CKU Lärarakademi

Syfte

  • Att synliggöra, utveckla och stödja funktionen lärare och handledare. Särskilt fokus läggs på att stärka akademisk och pedagogisk utveckling av de verksamhetsförlagda delarna av utbildningarna.
  • Att synliggöra hur pedagogisk kompetens kan stärka institutioner och vårdenheter i deras pedagogiska uppdrag.
  • Att stärka och synliggöra pedagogiska karriärvägar både inom lärosäten och vårdverksamhet

Mål

En känsla av medägarskap:

Lärarakademin ska se till att alla som har ett intresse av och ett engagemang i utbildningarna får diskutera och påverka såväl den kliniska som den basvetenskapliga delen av utbildningen.

Ett nät med lagom stora maskor:

Lärarakademin ska sträva efter att vara ett nät som hålls samman av resurser, aktiviteter, intressegemenskap och tydliga fysiska noder och mötesplatser.

En kompetens- och meritutvecklande resurs:

Lärarakademin, dess människor och aktiviteter ska fungera som en katalysator för nyfikenhet, inspiration, professionell utveckling och kollegialt stöd i utbildningsfrågor. Lärarakademin ska skapa ett system med pedagogiskt innehåll och utveckling för sina medlemmar.

En fysisk och virtuell mötesplats för lärare och handledare:

Lärarakademin ska skapa ett gemensamt kommunikationssystem för lärare och handledare via utbildningstillfällen, hemsida och nätverk.