CKU-dagen 2013

Nöjd patient = nöjd student? Värdebaserad vård utifrån ett utbildningsperspektiv

Värdebaserad vård och värdebaserade ersättningsformer vinner mark inom sjukvården. Landstinget betalar för en färdigbehandlad patient, i stället för att betala för enskilda åtgärder. Men hur går detta ihop med det kliniska utbildningsuppdraget?

Vilka erfarenheter av sjukvården har man efter att ha transplanterats med fem organ? Vad hade kunnat vara bättre?

Och hur kan Sverige skapa en bättre transplantationsvård?

 

Hur är det att vara patient i svensk sjukvård idag? Vilka klagomål har patienterna, och hur har de drabbats?

Hur kan utbildningen av morgondagens hälso- och sjukvårdspersonal bidra till nöjdare patienter?

Datum: Tisdag 10 december 2013

Tid: Kl 09.00-13.00 (en lättare lunch serveras efter avslutat program)

Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

09.00-09.15: Välkommen, Presentation av ”CKU Verktygslåda”

CKU-ledningen

09.15-10: Värdebaserad vård – vad är det? Goda exempel men också medaljens baksida

Johan Mesterton, forskare och entreprenör inom uppföljning och ersättning av sjukvård

10.00-10.45: ”Organdonation var enda räddningen” – vårdvärden ur ett patientperspektiv

martha-ehlin-peter-carstedt

Peter Carstedt och Martha Ehlin

Martha Ehlin och Peter Carstedt, grundare av MOD – Mer organdonation

10.45-11.15: Paus med tilltugg

11.15-12.00: Patienter som far illa i vården: Hur kan den kliniska utbildningen bidra till bättre bemötande och vård?

bjorn-bragee

Björn Bragée

Björn Bragée, leg läkare och programledare i SVT:s Arga doktorn

12.00-12.15: Studenter och utbildning – skapar värden för vården och patienterna

veronica-hansson

Veronica Hansson

Veronica Hansson, vice ordf, Studentkåren Medicinska föreningen

12.15-12.30: Avslutning.

CKU-ledningen

Lättare lunch serveras till anmälda!

Varmt välkomna!