CKU-dagen 2012

Om TIDEN och MÄNNISKAN

Vi upplever ofta TIDEN som en bristvara. Men vad är Tid egentligen? Och utnyttjar vi Tiden på bästa sätt? Förresten, hur relaterar Tiden till Livet och Döden? Med hjälp av en spännande kombination av föreläsare så belyser årets CKU-dag Tiden utifrån olika perspektiv såsom vetenskapligt/fysikaliskt, religionsfilosofiskt, humanmedicinskt.

Fredag 14 dec kl. 9.00 – 13.00 (avslutas med lunch till anmälda)

Lokal: Andreas Vesalius (Bertil), KI i Solna

PROGRAM

Kl 9.00-9.30 VÄLKOMMEN och INLEDNING

Centrum för Klinisk Utbildning, CKU

Kl 9.30-10.15 TIDEN, UNIVERSUM OCH MÄNNISKAN

Clas Blomberg

Clas Blomberg

Clas Blomberg, professor emeritus i teoretisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan

Vad är tid? Det finns flera uttalanden från speciellt kyrkofadern Augustinus att om vi inte tänker vet vi, men när vi börjar fundera djupare finns inget klart svar. Är tid något påhittat i våra hjärnor? Finns olika tidsbegrepp? Vad bestämmer tidens riktning? Vad skiljer forntid och framtid?

Kl 10:15-10.45 PAUS

Kl 10.45-11.30 TIDEN, MÄNNISKAN OCH EVIGHETEN

Antje Jackelen

Antje Jackelén

Antje Jackelén, teologie doktor och biskop i Lunds stift

 

Jag tänkte belysa hur olika syn och teorier om vad tid respektive evighet är kan påverka livsgestaltningen, både individuellt och politiskt – med hjälp av några nedslag i såväl teologi som naturvetenskap.

Kl 11.30-12.15 TIDEN, MÄNNISKAN OCH LIVET

Soren Sanz

Sören Sanz

Sören Sanz, vårdadministratör och flygplatschef, Södersjukhusets akutmottagning

 

När detta skrivs har Sören just tilldelats Salus Ansvars Vårdpris 2012 för sina insatser för folkhälsan! Jag tänker belysa att TID är det enda vi har och vi har ett stort delansvar med vad vi fyller den med! När man arbetar med människor som i nuet är drabbade av plötslig sjukdom eller olycksfall så ser man vilken skör tråd vi vandrar på. Inte minst hur sårbar kroppen är och hur viktigt det är att utan att begränsa sig för mycket vara försiktiga med att utsätta den för onödig stress, våld m.m.

12.15-13.00 LUNCH

Lättare lunch serveras (kräver anmälan)

Välkommen!

TIDEN, UNIVERSUM OCH MÄNNISKAN

Clas Blomberg

Clas Blomberg är professor emeritus i teoretisk fysik, med fokus på levande system, vid Kungliga Tekniska Högskolan. Clas har ansvarat för kurser i ex.vis Komplexa system samt Teorin för makromolekylers konformationer. Clas har utöver ett stort antal vetenskapliga publikationer även berört sitt forskningsområde populärvetenskapligt bl a i böcker med titel som ”Den antropiska principen, Kan vetenskapen förklara Gud?”, samt ”Från Big Bang till Livet på Jorden”.

På CKU-dagen kommer Clas ta upp följande:

Vad är tid? Det finns flera uttalanden från speciellt kyrkofadern Augustinus att om vi inte tänker vet vi, men när vi börjar fundera djupare finns inget klart svar. Är tid något påhittat i våra hjärnor? Finns olika tidsbegrepp? Vad bestämmer tidens riktning? Vad skiljer forntid och framtid?

Trots dessa funderingar är en enhetlig tid grundmurad i naturvetenskapen, och den kan också mätas med en oerhörd precision. Föredraget tar upp dessa frågor och kommer också ta upp frågor om vad som kan finnas utanför vårt universum. Vad finns där för tid? Mer klart är tidens början och slut inom vårt universum. I varje fall så som man ser det i dag. Uppfattningarna har ändrats drastiskt under de senaste 15 åren.

TIDEN, MÄNNISKAN OCH EVIGHETEN

Antje Jackelén

Antje Jackelén är född i Tyskland men prästvigdes i Sverige 1980. Hon doktorerade i teologi vid Lunds Universitet 1999 med avhandlingen Zeit und Ewigkeit: die Frage der Zeit in Kirche, Naturwissenschaft und Theologie, och var därefter under ett antal år professor i systematisk teologi/religion och naturvetenskap vid Lutheran School of Theology i Chicago. År 2006 blev Antje Jackelén Sveriges tredje kvinnliga biskop, i Lunds stift  den första kvinnliga biskopen genom rösteförfarande. Antje har skrivit ett flertal artiklar, böcker och bokkapitel, bl a med följande titlar: ”Time and Eternity: The Question of Time in Church, Science, and Society, ”Människan efter Darwin, ”Knowing Too Much Is Knowing Too Little”.

Inför CKU-dagen presenterar Antje Jackelén sin föreläsning så här:

Jag tänkte belysa hur olika syn och teorier om vad tid respektive evighet är kan påverka livsgestaltningen, både individuellt och politiskt – med hjälp av några nedslag i såväl teologi som naturvetenskap.

TIDEN, MÄNNISKAN OCH LIVET

Sören Sanz

Sören Sanz har som vårdchef för akutintaget på Södersjukhuset sett konsekvenser av våld i alla dess former. Sören är ett känt ansikte i kampen mot våld på gatan och i hemmet och han har fått ett flertal utmärkelser som ex.vis Gyllene äpplet, och Årets chef. Sören har skrivit flera böcker, bl a ”Tryggare Sverige”, ”Maktlekar”, ”Livskunskap i skolan” och den snart kommande antologin ”Livskunskap för livskvalitet”.

Inför CKU-dagen så beskriver Sören Sanz sin föreläsning så här:

Jag tänker belysa att TID är det enda vi har och vi har ett stort delansvar med vad vi fyller den med! När man arbetar med människor som i nuet är drabbade av plötslig sjukdom eller olycksfall så ser man vilken skör tråd vi vandrar på. Inte minst hur sårbar kroppen är och hur viktigt det är att utan att begränsa sig för mycket vara försiktiga med att utsätta den för onödig stress, våld m.m. Det i sig innebär att vi människovårdare måste ta ett större ansvar och inte bara åtgärda det som redan skett utan ta tag i helheten så det inte drabbar ytterligare fler. Den mänskliga faktorn är grundorsaken till t.ex. våldsskador av andra personer, arbetsplatsolyckor och trafikolyckor. Ingen av dessa patientkategorier är något som bör finnas överhuvudtaget. Talar inte vi om vad vi ser och berör andra människor då kommer dessa patientkategorier alltid att finnas och riskera att utsättas för kraftigt försämrade livskvallitet/villkor för en verkligt stor människoskara, helt i onödan! Talar vi socioekonomiska följder så förstår man vilken enorm investering det är att satsa några kronor på det förebyggande arbetet. Det finns många vinster i att förebygga dessa händelser inte minst i att minska meningslöshetskänslorna hos både närstående och vårdpersonal, alltså bara vinster i att göra ”lite mera” än vad man är ålagd att utföra!