CKU-dagen

CKU-dagen är ett årligt evenemang som brukar hållas på, eller i anslutning till, Nobeldagen den 10 december.

Syftet är att utifrån CKU:s uppdrag att stärka och utveckla den kliniska utbildningen, samla en bred skara av lärare och handledare kring ett aktuellt tema som presenteras av och diskuteras med en intressant blandning av föreläsare. CKU-dagen ska erbjuda möjligheten till nya möten och tankar för att inspirera och utveckla pedagogiken framförallt i klinisk verksamhet.