CKU-KI Kalender

Aktuella CKU-KI Stepping stone-kurser 

OBS: antalet platser är begränsade.
Stepping stone-kurserna motsvarar vardera en veckas heltidsstudier, för utförlig beskrivning av upplägget se Stepping stone-kurser.
Genomförd ”Introduktion till handledning och lärande” är krav för att få gå övriga Stepping stone-kurser, och för att gå ”Examination: Critical incidence analysis (CIA)” måste alla övriga kurser vara genomförda.
De flesta kurserna är planerade att ges även under våren 2019, se Årshjulet längst ner på sidan Stepping stone-kurser.

Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Denna stepping stone är ny och ingår i temat Pedagogisk metod
Anmälan senast 27 november, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 7 dec 2018 kl 13-16
 • Kursdag 2: 31 jan 2019 kl 13-16

Introduktion till handledning och lärande, nätbaserad (omgång Q1, d.v.s. kvartal 1)  

Observera att denna stepping stone finns i två varianter; helt nätbaserad (som denna omgång) respektive ”traditionell” med campus-träffar i början och slutet (se annan annons på denna sida ).
Anmälan senast 18 december, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursstart: 15 januari 2019
 • Kursavslut (d.v.s. deadline för inlämning av examinationsuppgift): 17 februari

Casemetodik

Sista ansökningsdag 10 jan, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 22 januari, kl 12.30 – 16.30
 • Kursdag 2: 20 februari, kl 12.30 – 16.30

Introduktion till handledning och lärande (fysiska kursträffar)   

Observera att denna stepping stone finns i två varianter; ”traditionell” med campus-träffar i början och slutet (som denna omgång) respektive helt nätbaserad (se annan annons på denna sida). 

Sista ansökningsdag 21 mars, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 4 april, kl 13.00 – 16.00
 • Kursdag 2: 7 maj, kl 13.00 – 16.00

Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning   

Sista ansökningsdag 4 mars, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 25 mars, kl 13.00-16.00
 • Kursdag 2: 6 maj, kl 13.00-16.00

Bedömning och återkoppling i VFU

Sista ansökningsdag 7 mars, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 27 mars, kl 13.00- 16.00
 • Kursdag 2: 8 maj, kl 12.30-16.30

Examination – Critical Incident Analysis 

Sista ansökningsdag 21 maj, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 10 juni, kl 13.00 – 16.00
 • Kursdag 2: 2 september, kl 13.00-16.00

Pedagogiskt forum

Pedagogiskt forum är en mötesplats för yrkesverksamma och studenter vid Karolinska Institutet och i hälso- och sjukvården.
Från och med hösten 2018 har pedagogiskt forum två olika huvudinriktningar; lärande inom hälso- och sjukvården respektive författarmöten i pedagogisk anda .

Program Pedagogiskt Forum – lärande inom hälso- och sjukvården höstterminen 2018 

Program Pedagogiskt Forum – författarmöten i pedagogisk anda hösttermin 2018