CKU-KI Kalender

Aktuella CKU-KI Stepping stone-kurser 

OBS: antalet platser är begränsade.
Stepping stone-kurserna motsvarar vardera en veckas heltidsstudier,  och passar bra för dig som vill läsa en enstaka kurs inom grundläggande högskolepedagogik eller vill läsa motsvarande fem veckors högskolepedagogik i din egen takt.
Genomförd ”Introduktion till handledning och lärande” är krav för att få gå övriga Stepping stone-kurser, och för att gå ”Examination: Critical incidence analysis (CIA)” måste ytterligare fyra Stepping stone-kurser vara genomförda. För utförlig beskrivning av upplägget se Stepping stone-kurser.

De flesta kurserna planeras att ges varje termin.

Våren 2019
Examination – Critical Incident Analysis
Sista ansökningsdag 21 maj, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 10 juni, kl 13.00 – 16.00
 • Kursdag 2: 2 september, kl 13.00-16.00

Hösten 2019

Introduktion till handledning och lärande, nätbaserad
Observera att denna stepping stone finns i två varianter; helt nätbaserad (som denna omgång) respektive ”traditionell” med campus-träffar i början och slutet (se annan annons på denna sida). 
Sista ansökningsdag 28 juni, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursstart (d.v.s. lärplattformen öppnar): 16 september
 • Kursslut (d.v.s. deadline för att lämna in examinationsuppgiften): 20 oktober

 

Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

Sista ansökningsdag 19 september, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 3 oktober, kl 13.00 – 16.00
 • Kursdag 2: 12 november, kl 12.30 – 16.30

 

Interprofessionell utbildning och interprofessionellt lärande

Sista ansökningsdag 19 september, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 3 oktober, kl 13.00 – 16.00
 • Kursdag 2: 12 november, kl 13.00 – 16.00

 

Introduktion till handledning och lärande (”blended”, d.v.s. fysiska kursträffar)
Observera att denna stepping stone finns i två varianter; ”blended” med fysiska träffar i början och slutet (som denna omgång) respektive helt nätbaserad (se annan annons på denna sida).
Sista ansökningsdag 9 oktober, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 23 oktober, kl 13.00 – 16.00
 • Kursdag 2: 27 november, kl 13.00 – 16.00

 

Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning
Sista ansökningsdag 7 november, se inbjudan med anmälningslänk

 

Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning
Sista ansökningsdag 14 oktober, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 28 oktober, kl 13.00 – 16.00
 • Kursdag 2: 11 december, kl 13.00 – 16.00

 

Examination – Critical Incident Analysis
Sista ansökningsdag 21 november, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 5 december, kl 13.00 – 16.00
 • Kursdag 2: 16 januari 2020, kl 13.00 – 16.00

Kurs Fördjupning i Högskolepedagogik

Anmälan är öppen för kursen som motsvarar 5 veckors heltidsstudier och är för personer som behöver en fördjupning i högskolepedagogik.
Behörighet/förkunskapskrav är pedagogiskt uppdrag samt pedagogisk kompetens motsvarande 7,5 hp i högskolepedagogik.

Anmälan senast 20/9-19, läs mer i länken ovan och välkommen att söka!

Pedagogiskt forum

Pedagogiskt forum är en mötesplats för yrkesverksamma och studenter vid Karolinska Institutet och i hälso- och sjukvården.

Program Pedagogiskt Forum – författarmöten i pedagogisk anda vårtermin 2019