CKU-KI Kalender

Aktuella CKU-KI Stepping stone-kurser 

OBS: antalet platser är begränsade.
Stepping stone-kurserna motsvarar vardera en veckas heltidsstudier, för utförlig beskrivning av upplägget se Stepping stone-kurser.

Genomförd ”Introduktion till handledning och lärande” är krav för att få gå övriga Stepping stone-kurser, och för att gå ”Examination: Critical incidence analysis (CIA)” måste alla övriga kurser vara genomförda.
De flesta kurserna är planerade att ges även under våren 2019, se Årshjulet längst ner på sidan Stepping stone-kurser.

Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

Anmälan senast 20 september, se inbjudan med anmälningslänk

  • Kursdag 1: 23 oktober kl 13.00 – 16.00
  • Kursdag 2: 29 november  kl 12.30 – 16.30

Introduktion till handledning och lärande, nätbaserad (omgång Q4, d.v.s. kvartal 4

Observera att denna stepping stone finns i två varianter; helt nätbaserad (som denna omgång) respektive  med campus-träffar (nästa sådan omgång ger våren 2019).
Anmälan senast 19 oktober, se inbjudan med anmälningslänk

  • Kursstart: 31 oktober
  • Kursavslut (d.v.s. deadline för  examinationsuppgift): 9 december

Examination – Critical Incidence Analysis

Anmälan senast 6 november, se Inbjudan med anmälningslänk

  • Kursdag 1: 5 december, 2018, kl 13.00 – 16.00
  • Kursdag 2: 10 januari, 2019, kl 13.00 – 16.00

Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Denna stepping stone är ny och ingår i temat Pedagogisk metod

Anmälan senast 27 november, se inbjudan med anmälningslänk

  • Kursdag 1: 7 dec 2018 kl 13-16
  • Kursdag 2: 31 jan 2019 kl 13-16

Fördjupning i Högskolepedagogik ht18/vt 19

Kursen motsvarar 5 veckors heltidsstudier och är för personer som behöver en fördjupning i högskolepedagogik.  Behörighet/förkunskapskrav är pedagogiskt uppdrag och pedagogisk kompetens motsvarande 7,5 hp i högskolepedagogik.

Anmälan senast 27/9, läs mer här.

Pedagogiskt forum

Pedagogiskt forum är en mötesplats för yrkesverksamma och studenter vid Karolinska Institutet och i hälso- och sjukvården.
Från och med hösten 2018 har pedagogiskt forum två olika huvudinriktningar; lärande inom hälso- och sjukvården respektive författarmöten i pedagogisk anda .

Program Pedagogiskt Forum – författarmöten i pedagogisk anda hösttermin 2018