CKU-KI Kalender

CKU-KI Stepping stone-kurser våren 2018

OBS: antalet platser är begränsade.
Kurserna ligger omlott för ett så stort utbud som möjligt ska kunna erbjudas. Det är lämpligt att ha avslutat en Stepping stone-kurs  innan en ny påbörjas, annars blir arbetsbördan för stor. Därför bör man inte anmäla sig till två kurser som ligger direkt efter varandra i nedanstående lista. De flesta kurserna är planerade att ges även under hösten, se Årshjulet längst ner på sidan Stepping stone-kurser. Mer information och datum för höstens kurser kommer senare under våren.

Introduktion till handledning och lärande, nätbaserad ges vid två tillfällen under hösten.

Introduktion till handledning och lärande, nätbaserad
Anmälan senast 15 dec
Inbjudan med anmälningslänk

Kursstart: Måndag 22 jan
Deadline för inlämning: Söndag 25 feb

Casemetodik
Anmälan senast 15 dec
Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Onsdag 24 jan kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Onsdag 21 feb kl. 12:30-16:30

Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning
Anmälan senast 12 jan
Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Onsdag 7 feb kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Onsdag 14 mars kl. 12:30-16:00

Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning
Anmälan senast 15 feb
Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Torsdag 8 mars kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Onsdag 11 april kl. 12.30-16:30

Introduktion till handledning och lärande, nätbaserad 
Anmälan senast 22 mars
Inbjudan med anmälningslänk
Kursstart: Onsdag 18 april
Deadline för inlämning: Måndag 21 maj

Introduktion till handledning och lärande, blended
Anmälan senast 22 mars
Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Onsdag, 18 april kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Måndag 21 maj kl. 13:00-16:00

Examination: Critical Incidence Analysis
Anmälan senast 4 april
Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Onsdag 24 april kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Måndag 29 maj kl. 13:00-16:00

Pedagogiskt forum

Denna gång med: Astrid Seeberger, Svante Weyler, Sigrid Combüchen, Åsa Moberg, Katarina Frostenson, Agneta Pleijel och Sara Danius, se tid och plats i Program Pedagogiskt Forum hösttermin 2017

SLL, KI, SHH, RKH, ESH