CKU-KI Kalender

CKU-KI Stepping stone-kurser hösten 2018

OBS: antalet platser är begränsade.
Stepping stone-kurserna motsvarar vardera en veckas heltidsstudier, för utförlig beskrivning av upplägget se Stepping stone-kurser.

Genomförd ”Introduktion till handledning och lärande” är krav för att få gå övriga Stepping stone-kurser, och för att gå ”Examination: Critical incidence analysis (CIA)” måste alla övriga kurser vara genomförda.
De flesta kurserna är planerade att ges även under våren 2019, se Årshjulet längst ner på sidan Stepping stone-kurser.

Introduktion till handledning och lärande, nätbaserad (omgång Q3, d.v.s. kvartal 3)  

Observera att denna stepping stone finns i två varianter; helt nätbaserad (som denna omgång) respektive med campus-träffar (se annan rubrik).
Anmälan senast 30 juni, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursstart: 29 augusti
 • Kursavslut (d.v.s. deadline för examinationsuppgift): 7 oktober

Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

Anmälan senast 30 juni, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 11 september kl 13.00 -16.00
 • Kursdag 2: 17 oktober kl 13.00 -16.00

Interprofessionell utbildning (IPE) och Interprofessionellt lärande (IPL)

Anmälan senast 30 juni, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 12 september kl 13.00 – 16.00
 • Kursdag 2: 19 oktober kl 13.00 -16.00

Introduktion till handledning och lärande (fysiska kursträffar)

Observera att denna stepping stone finns i två varianter; med campus-träffar (som denna omgång) respektive helt nätbaserad (se andra rubriker).
Anmälan senast 15 september, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 15 oktober, 2018, kl 13.00-16.00
 • Kursdag 2: 23 november, 2018, kl 13.00 -16.00

Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

Anmälan senast 20 september, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 23 oktober kl 13.00 – 16.00
 • Kursdag 2: 29 november  kl 12.30 – 16.30

Introduktion till handledning och lärande, nätbaserad (omgång Q4, d.v.s. kvartal 4

Observera att denna stepping stone finns i två varianter; helt nätbaserad (som denna omgång) respektive  med campus-träffar (se annan rubrik).
Anmälan senast 25 september, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursstart: 31 oktober
 • Kursavslut (d.v.s. deadline för  examinationsuppgift): 9 december

Examination – Critical Incidence Analysis

Anmälan senast 6 november, se inbjudan med anmälningslänk

 • Kursdag 1: 5 december, 2018, kl 13.00 – 16.00
 • Kursdag 2: 10 januari, 2019, kl 13.00 – 16.00

Fördjupning i Högskolepedagogik ht18/vt 19

Kursen motsvarar 5 veckors heltidsstudier och är för personer som behöver en fördjupning i högskolepedagogik.  Behörighet/förkunskapskrav är pedagogiskt uppdrag och pedagogisk kompetens motsvarande 7,5 hp i högskolepedagogik.

Anmälan senast 27/9, läs mer här.

Pedagogiskt forum

Denna gång med: Astrid Seeberger, Svante Weyler, Klas Östergren, Per Wästberg, Mats Almegård, Axel Englund, Ola Larsmo, Ildikó Márky, Sigrid Combüchen, Katarina Frostenson,  Gunnar D. Hansson, Sara Danius, Agneta Pleijel.

Se tid och plats i Program Pedagogiskt Forum vårtermin 2018 med presentation av författarna