CKU-KI Kalender

CKU-KI Stepping stone-kurser våren 2018

OBS: antalet platser är begränsade.
Stepping stone-kurserna motsvarar en vecka, för utförlig beskrivning av upplägget se Stepping stone-kurser.

Kurserna ligger omlott för att ett så stort utbud som möjligt ska kunna erbjudas. Det är lämpligt att ha avslutat en Stepping stone-kurs  innan en ny påbörjas, annars blir arbetsbördan för stor. Därför bör man inte anmäla sig till två kurser som ligger direkt efter varandra i nedanstående lista.
De flesta kurserna är planerade att ges även under hösten, se Årshjulet längst ner på sidan Stepping stone-kurser. Mer information och datum för höstens kurser kommer senare under våren.

Stepping stone: Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning
Anmälan senast 26 feb                                                                                   Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Torsdag 8 mars kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Onsdag 11 april kl. 12.30-16:30

Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande, nätbaserad 
Anmälan senast 22 mars
Inbjudan med anmälningslänk
Kursstart: Onsdag 18 april
Deadline för inlämning: Måndag 21 maj

Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande, blended
Anmälan senast 22 mars
Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Onsdag, 18 april kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Måndag 21 maj kl. 13:00-16:00

Stepping stone: Examination: Critical Incidence Analysis
Anmälan senast 4 april
Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Tisdag 24 april kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Tisdag 29 maj kl. 13:00-16:00

Pedagogiskt forum

Denna gång med: Astrid Seeberger, Svante Weyler, Klas Östergren, Per Wästberg, Mats Almegård, Axel Englund, Ola Larsmo, Ildikó Márky, Sigrid Combüchen, Katarina Frostenson,  Gunnar D. Hansson, Sara Danius, Agneta Pleijel, se tid och plats i Program Pedagogiskt Forum vårtermin 2018 med presentation av författarna