CKU-Kalender

CKU Stepping stone-kurser hösten 2017

OBS: antalet platser är begränsade.
Introduktion till handledning och lärande, nätbaserad ges vid två tillfällen under hösten.

Interprofessionellt lärande och interprofessionell utbildning
Anmälan senast 30 juni
Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Måndag, 21 aug kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Måndag, 18 sept kl. 13:00-16:00

Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning
Anmälan senast 30 juni
Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Tisdag, 31 aug kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Måndag, 25 sept kl. 13:00-16:00

Introduktion till handledning och lärande, nätbaserad
Anmälan senast 25 aug
Inbjudan med anmälningslänk
Kursstart: Måndag 11 sept
Deadline för inlämning: Söndag 15 okt

Bedömning i verksamhetsförlagd utbildning
Anmälan senast 15 sept
Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Onsdag, 11 okt kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Torsdag, 9 nov kl. 13:00-16:00

Introduktion till handledning och lärande
Anmälan senast 15 sept
Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Måndag, 16 okt kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Torsdag, 16 nov kl. 13:00-16:00

Introduktion till handledning och lärande, nätbaserad 
Anmälan senast 2 okt
Inbjudan med anmälningslänk
Kursstart: Måndag, 30 okt
Deadline för inlämning: Söndag, 26 nov

Examination: Critical Incidence Analysis
Anmälan senast 15 okt
Inbjudan med anmälningslänk
Kurstillfälle 1: Onsdag, 22 nov kl. 13:00-16:00
Kurstillfälle 2: Torsdag, 14 dec kl. 13:00-16:00                                                                                                                  

 

 

SLL, KI, SHH, RKH, ESH