KLAR-priset 2014

hanna-lachmann

Hanna Lachmann – vinnare av KLAR-priset 2014

CKU har den stora glädjen att på CKU Lärarakademis årsträff tilldela Hanna Lachmann KLAR-priset för sitt innovativa arbete att via CASS metoden förstå studentens lärande i VIL. Hanna Lachmann är anställd som biträdande klinisk högskolelektor på Sophiahemmets Högskola och är med dr, leg ssk och biomedicinsk analytiker. Hanna Lachmann disputerade december 2013 med sin avhandling ”Contextual activity sampling – a method to develop clinical interprofessional education”.

Juryns motivering för den vinnande artikeln

Lachmann et al använder CASS som en metod för att förstå studentens lärande, tänkande och känslor i situationer där ett interprofessionellt arbete pågår. Metoden är kreativ och kan på ett intressant sätt hjälpa handledare och de kliniker som ordnar VIL-platser att få kunskap om när lärande sker och villkoren för detta.

CKU Lärarakademi gratulerar Hanna Lachmann är en gång och önskar lycka till med det fortsatta forskningsarbetet!

Läs mer om Hanna Lachmann