Aktuellt från CKU

sll_logoKILogoSophiahemmet Högskola_nyUtskriftESH

___________________________________________________________

CKU-kalender (kurser, workshops, Pedagogiskt forum mm)

Klicka på rubriken för att se kurser, möten, workshops, Pedagogiskt forum,  seminarier och annat som är på gång!

___________________________________________________________

Introduktion till handledning är nu publicerad och redo att användas!

Den riktar sig till dig som har ett handledar-/läraruppdrag och ersätter det tidigare  Nätbaserat stöd för handledare.

___________________________________________________________

Studentenhet med peer learning

Studentenhet med peer learning är ytterligare ett verktyg i CKU:s verktygslåda som är tänkt att underlätta för såväl studenter som handledare och lärare. Den består av följande två moduler;  uppstart respektive drift av studentenhet.

Uppstartsmodulen visar hur en enhet som önskar starta med handledarmodellen kan gå till verket. Modulen visar hur man steg för steg planerar för att förankra, få beslut och mandat, skapar struktur och startar upp studentenhet med peer learning, exempelvis en studentsal. Driftsmodulen beskriver stegvis studentens väg genom processen  inför, vid start, under och efter samt de olika aktörernas roller och ansvar.

___________________________________________________________

Resultat från utvärdering av VFU/VIL 2015 (CKU3VIL)

 Övergripande resultat från 2015 redovisas här: CKU3VIL 2015

Läs mer om CKU3VIL här

___________________________________________________________

CKU Studerandeprocessen

Den första versionen av CKU Studerandeprocessen är nu klar!

Läs mer om CKU Studerandeprocessen här

CKU Studerandeprocessen hjälper dig att ta reda på vad som behövs och vem som ansvarar för vad; inför, vid start, under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen / det verksamhetsintegrerade lärandet (VFU/VIL).

___________________________________________________________

SLL, KI, SHH, RKH, ESH