Aktuellt från CKU-KI

KILogo________________________________________________________________________      Från och med den 1 januari  2019 ingår CKU-KIs verksamhet i den nya medicinpedagogiska enheten för Undervisning och Lärande (UoL) vid Karolinska Institutet. En ny UoL-webb är under uppbyggnad.

En ny UoL-webb är under uppbyggnad. Tills den är klar finns information om pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande alternativt hänvisning till nya webben på http://www.cku-sthlm. 

CKU-KI kalender (kurser, workshops, Pedagogiskt forum mm)

Klicka på rubriken för att se kurser, möten, workshops, Pedagogiskt forum,  seminarier och annat som är på gång!

___________________________________________________________

KLOK-priset 2019

För KLOK-priset 2019 ska nominering med motivering inkommit senast den 2019-05-15, se KLOK-priset utlysning 2019

___________________________________________________________

Seminarieserie om lärande inom hälso- och sjukvården startar 20 september

Som komplement till den nuvarande formen av Pedagogiskt Forum, som består av författarmöten i pedagogisk anda, startar CKU-KI i höst Pedagogiskt Forum –  Lärande inom hälso- och sjukvård.
Syftet är att ge inspiration och öppna nya tankebanor, vilket kan leda till förbättrat lärande för studenter i verksamhetsintegrerat lärande. Alla som undervisar, studerar och arbetar vid KI och inom sjukvården är välkomna.

Första tillfället för Pedagogiskt Forum – Lärande inom hälso- och sjukvård blir den 20 sept kl. 12-13, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, lokal C1:87.
Dekan för utbildning Annika Östman Wernerson berättar om sin forskning om lärande i känslomässigt obehagliga situationer. Det blir också tillfälle till diskussion. Ingen föranmälan krävs.

Frågor? mejla till CKU-KI

___________________________________________________________

Kurs Fördjupning i Högskolepedagogik

Anmälan är öppen för kursen som motsvarar 5 veckors heltidsstudier och är för personer som behöver en fördjupning i högskolepedagogik.
Behörighet/förkunskapskrav är pedagogiskt uppdrag och pedagogisk kompetens motsvarande 7,5 hp i högskolepedagogik.

Anmälan senast 27/9, läs mer i länken ovan och välkommen att söka!

___________________________________________________________

CKU-KIs IPE-guide

Den första versionen av CKU-KIs guide för IPE är publicerad,  se länken ovan!

Guiden är tänkt som en vägledning för att komma igång, inspiration för att komma vidare eller, för den erfarna, se alternativa sätt att arbeta.

______________________________________________

Utbildning för dig med handledaruppdrag

Syftet med denna introduktion är att underlätta för dig att planera och genomföra din handledning och undervisning så att den blir rättssäker och stödjer studentens lärande. Utbildningen tar ca 1-2 timmar och är öppen för alla.
Du kommer till utbildningen genom att klicka på länken i rubriken.

___________________________________________________________

CKU Studerandeprocessen

CKU Studerandeprocessen  hjälper dig att ta reda på vad som behövs inför, vid start, under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen / det verksamhetsintegrerade lärandet (VFU/VIL). Här finns också information om vem ansvarar för vad under VFU/VIL samt dokument och länkar för ytterligare vägledning.
Studerandeprocessen är ett viktigt verktyg om du snabbt vill komma in i din roll som handledare oavsett profession.

___________________________________________________________

Studentenhet med peer learning

Studentenhet med peer learning är ett verktyg som på ett enkelt sätt visar  hur verksamheten dels kan starta upp och dels driva det som också kallas studentsal, dv.s. ett verktyg som möjliggör att ha fler studenter i verksamheten och samtidigt öka kvalitén för verksamhetsintegrerat lärande.
Verktyget består av två olika delar;  uppstart respektive drift.
Uppstartsmodulen visar hur en enhet som önskar starta med handledarmodellen kan gå till verket. Modulen visar hur man steg för steg planerar för att förankra, få beslut och mandat, skapar struktur och startar upp studentenhet med peer learning, exempelvis en studentsal.
Driftsmodulen beskriver stegvis studentens väg genom processen  inför, vid start, under och efter samt de olika aktörernas roller och ansvar.

___________________________________________________________

Resultat från utvärdering av VFU/VIL 2016 (CKU3VIL)

 Övergripande resultat från 2016 redovisas här: CKU3VIL 2016

Läs mer om CKU3VIL här

___________________________________________________________

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save